NowinkySkautingStřediskoPro nováčkyKontakt
GalerieNáš týmOddílyPro rodičePronájem
Střediskový tábor Desná 2018
symbolika

Skautské logo a znak

Skautský znak

Znak českých skautů je složen ze tří motivů – základ tvoří, podobně jako ve všech ostatních zemích, lilie. Doplněna je hlavou chodského psa a usazena je na modrém trojlístku. Každý z těchto motivů má samozřejmě svůj význam:

Celobarevný a jednobarevný znak Junáka – českého skauta
 • zlatá lilie – symbol spojovaný se sluncem, mírem a čistotou se od pradávna používal na mapách jako značka severu. Střelku kompasu představuje právě prostřední z listů. Chápeme jej tak, že skaut jde vždy přímo, problémům se staví čelem a nepokouší se je obejít. Stejně by jim neunikl, ale vrátil by se zpět (stáčející se postranní listy). Horní trojice lístů zároveň znázorňuje tři body skautského slibu, spodní pak tři základní výchovné kategorie (vlče/světluška – skaut/skautka – rover/rangers).

 • hlava chodského psa – narozdíl od lilie je specifickým symbolem výhradně českých skautů. Tento prvek pochází z pera Mikoláše Aleše, který jej nakreslil jako ilustraci k Jiráskovým Psohlavcům, jak byli Chodové přezdíváni. Podle dostupných informací však psa ve znaku ve skutečnosti neměli. Podstatné je, že Chodové chodili po stezkách a vytvrvale chránili západní hranice českých zemí. Za to jim patřil obdiv a úcta národa.

 • modrý jetelový trojlístek – je celosvětově používaným symbolem skautek. Trojice lístků znázorňuje nejen tři pilíře skautingu (zákon, slib, heslo), ale jsou také symbolem čistého života, víry a lásky k lidem.

Skautské logo používané od léta 2016 je výsledkem několikaměsíční práce Lumíra Kajnara, jehož grafický návrh vyhrál v roce 2015 výběrové řízení. Toto logo, narozdíl od předchozího, je zjednodušeným a graficky modernějším přímým odrazem skautského znaku. Znak samotný zůstává i nadále platným symbolem Junáka, ale jeho užití by mělo být omezeno na výjimečné, obvykle slavnostní případy. Pro běžnou komunikaci uvnitř i navenek by mělo být upřednostňováno právě toto logo.

Členité, základní a jednobarevné logo Junáka – českého skauta

Preferovanou součástí loga je také slovní značka SKAUT. Ta může být umístěna buď pod motivem lilie (vertikální forma), nebo po její pravici (horizontální forma). Grafický manuál počítá se třemi barevnými variantami:
 • členité logo (vlevo) – užívá se pouze ve vertikální podobě a jen ve zvláštních případech, zejména u velkoformátového tisku, kde vyniknou detaily 19ti dílné mozaiky tvořené 7 barvami
 • základní logo (uprostřed) – mozaika 13 dílů, vykreslená ve 3 odstínech modré a 2 odstínech žluté, je ideání pro každodenní použití
 • jednobarevné logo (vpravo) – mozaika 13 dílů stejné barvy používaná v případech, kdy celobarevná varianta není vzhledem k podkladu vhodná

Skautský kroj

Skautský kroj

Svou uniformu mají nejen hasiči, piloti nebo námořníci, ale také skauti. Naší uniformou je skautský kroj a nosíme je při příležitostech, jako jsou slavnostní ohně, nástupy na táborech nebo skautské závody. Jeho základ tvoří košile či halenka pískové barvy a pak celá řada doplňků, jako jsou šátek, opasek, píšťalka či různé odznaky a nášivky. Některé budou součástí vašeho kroje krátce po pořízení – např. mezinárodní domovenka Czech Republic nad patkou pravé kapsy, domovenka města Vrchlabí a číslo oddílu na levém rukávu nebo mezinárodní znak skautského hnutí na rukávu pravém. Jiné budou na kroji přibývat postupně tak, jak budete plnit příslušné úkoly.

Nejvýraznějším prvkem kroje a zárověň jedním z poznávacích znamení skautů je skautský šátek. Základem jsou šátky dvou barev – žlutá patří vlčatům a světluškám, hnědá pak skautům, skautkám, roverům a rangers. Jejich škála se ale rozrůstá a speciální šátky jsou vyráběny ke zvláštním příležitostem, jako je sto let českého skautingu (viz foto), 70 let skautingu ve Vrchlabí (vínový s tyrkysovým lemem) a celou řadu různobarevných kombinací lze získat absolvováním některého ze skautských kurzů. Skautské šátky svázané turbánkem nebo uzlem dobrého skutku, tzv. dobráčkem, nosíme často i bez kroje. Zejména v případech, kdy je z různých důvodů nepraktické mít na sobě kompletní kroj – např. při hrách nebo výpravách by se mohl snadno zničit.

Kroje objednáváme většinou hromadně dle aktuální potřeby. Na běžné schůzky chodíme v civilním oblečení, takže zpočátku jej nebudete potřebovat a jeho nákupem se nemusíte stresovat. Vedoucí vás včas upozorní na blížící se datum objednávek. Více se o kroji dočtete třeba na stránkách specializovaného skautského obchodu JUNshop, nebo na webu přímo věnovaném skautskému kroji.

Ostatní skautské symboly

Se stiskem levice...

Při setkání a jiných příležitostech si skauti nepodávají pravou ruku, jak je standardním zvykem u běžných občanů, nýbrž levou. Takový pozdrav jde přímo od srdce, neboť levá ruka je k němu blíže. To však není jediným specifikem tohoto pozdravu. Skauti při podání ruky odtáhnou malíček od ostatních prstů, takže se protijdoucí maličky při stisku zaklesnou. Rukama navíc netřesou, ale pouze si je stisknou.

Se stiskem levice

Skautský pozdrav

Jedním z dalších symbolů je skautský pozdrav, který se užívá jako způsob vzdání úcty (např. při vztyčování vlajky). Ten spočívá ve zvednutí pravé ruky, vzpřímení tří prostředních prstů a překrytí malíčku palcem:
 • tři vztyčené prsty – představují tři body skautského slibu
 • palec překrývající malíček – symbolizuje zásadu, že silnější chrání slabšího
 • kruh vzniklý spojením palce a malíčku – značí celosvětové přátelství skautů a skautek
Skautský pozdrav
Vlčata a světlušky používají jeho obdobu, ovšem vztyčené mají pouze dva prsty, a sice ukazováček a prostředníček. V případě vlčat pak tyto prsty nejsou těsně u sebe, ale vytvářejí písmeno V.

Pozdrav vlčat, světlušek a ostatních skautů

Skautská hymna

Hudbu složil Karel Kovařovic a autorem slov je František Serafín Procházka. Obvykle se zpívají pouze níže uvedené první dvě sloky.

Junáci vzhůru, volá den,
luh květem kývá orosen.
Sluníčko blankytem pílí,
před námi pouť vede k cíli.
Junáci vzhůru, volá den,
Junáci vzhůru, volá den!

Junáci vzhůru, volá den,
buď připraven, buď připraven!
V obraně dobra a krásy
dožiješ vlasti své spásy.
Junáci vzhůru, volá den,
buď připraven, buď připraven!

Skautské vlajky

Na mezinárodní skautské vlajce najdeme světový znak skautů. Opět nechybí lilie, kterou na počátku 20. století zvolil jako symbol skautů jejich zakladatel Lord Baden-Powell. Doplněna je dvěma pěticípými hvězdami symbolizujícími poznání, nebo chcete-li vědomosti (knowledge) a pravdu (truth). Lilie je usazena v kruhu vytvořeném z lana, které se svázáno jedním ze šesti základních uzlů, konkrétně ambulančním (v originále reef knot). Lano zde symbolizuje celosvětovou skautskou rodinu, uzel její pevnost a schopnost spojit se při řešení problémů. Bílá barva byla vybrána coby nositelka čistoty, fialová (royal purple) je pak v heraldice spojována s pravdou a službou.

Mezinárodní skautská vlajka Vlajka Junáka – českého skauta

Ve středu české skautské vlajky nalezneme znak umístěný na zeleném podkladu. Rub vlajky obsahuje název organizace (Junák – český skaut), ten je na lícní straně nahrazen heslem skautů (Buď připraven!). Lemována je pak národní trikolorou (červená-modrá-bílá).

Skautský zákon

verze pro skauty a skautky
 1. Skaut(ka) je pravdomluvný(ná).
 2. Skaut(ka) je věrný(ná) a oddaný(ná).
 3. Skaut(ka) je prospěný(ná) a pomáhá jiným.
 4. Skaut(ka) je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem(sestrou) každého skauta(tky).
 5. Skaut(ka) je zdvořilý(á).
 6. Skaut(ka) je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
 7. Skaut(ka) je poslušný(á) rodičů, představených a vůdců.
 8. Skaut(ka) je veselé mysli
 9. Skaut(ka) je hospodárný(á).
 10. Skaut(ka) je čistý(á) v myšlenkách, slovech i skutcích.
verze pro světlušky
 1. Světluška vždycky mluví pravdu.
 2. Světluška je poslušná.
 3. Světluška pomáhá jiným.
 4. Světluška je statečná a veselá.
 5. Světluška je čistotná.
verze pro vlčata
 1. Vlče se poddá vždy starému vlku.
 2. Vlče se nikdy nepoddá samo sobě.

Doplňkové znaky

Znak českých skautů jako takových jsme si představili, svůj znak mají ale i jednotlivé věkové kategorie:
 • Asi nebude překvapením, že česká vlčata v něm mají přímo hledícího vlčka, který je, podobně jako jejich program spjat s Kiplingovou Knihou džunglí.
 • U světlušek, což je ryze české označení této věkové kategorie mladších skautek, je to krom trojlístku jetelíčku, kompasové střelky, hesla a dvou hvězdiček také šest světelných paprsků, neboť mají svým světýlkem dobra a radosti svítit všem lidem dobré vůle.
 • Na znaku dospívajících skautů, tedy roverů (kluci) a rangers (holky), najdeme iniciály RS. Dominantní barvou je zde tmavá červeň, což je odstín bobule hlohu, a symbolizuje vyzrálý plod.
 • Znak oldskatů je zároveň znakem světové organizace dospělých skautů a skautek ISGF (International Scout and Guide Fellowship). Nechybí na něm tradiční lilie ani trojlístek, pouze barvy jsou poněkud méně tradiční.

1. znak vlčat, 2. znak světlušek, 3. znak roverů a rangers, 4. znak oldskautů

A za zmínku stojí také znaky dvou nejvýznamnějších mezinárodních skautských organizací – WOSM a WAGGGS:
 • WOSM je Světová organizace skautského hnutí (World Organization of the Scout Movement) a původně byla pouze chlapeckou organizací, protože dívky měly svou vlastní. V současné době jsou jejími členy také dívky, a tak se její znak dostal na mezinárodní skautskou vlajku.

 • WAGGGS je Světové sdružení skautek (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) a svého času byla prostým dívčím protějškem WOSM. Základ trojlístku (tři body slibu) znázorňuje plamen lásky k lidstvu a modrá a zlatá barva symbolizují slunce svítící nad všemi dětmi na modré planetě. Čárka uprostřed, podobně jako třeba u znaku světlušek, je střelkou kompasu představující správnou cestu.
znak WOSM a WAGGS


Skautský slib

verze pro skauty a skautky
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
 • sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
 • plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
 • duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.
verze pro světlušky
Slibuji,
 • že se budu snažit hledat pravdu a lásku,
 • být prospěšná své vlasti
 • a zachovávat zákon světlušek.
verze pro vlčata
Slibuji,
 • že se vynasnažím být poslušným vlčetem své smečky,
 • se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku,
 • že každý den vykonám dobrý skutek.
Skautský slib – vlčata Skautský slib – světlušky Skautský slib – světlušky

Skautské heslo

verze pro skauty a skautky
Buď připraven(a)!

verze pro světlušky
Pamatuj!

verze pro vlčata
Naší snahou nejlepší buď čin!


Denní příkaz

verze pro skauty a skautky
Alespoň jeden dobrý skutek denně

verze pro světlušky
Buď lepší dnes než včera.

verze pro vlčata
Vykonej denně alespoň jeden dobrý skutek.

verze pro rovery a rangers
Sloužím!
instagram — @skauti_vrchlabifacebook — @skautvrchlabirajče.net — skautizvrchlabi

Skauti v českých médiích

Vybrané články ze skautské Křižovatky

Junák — český skaut, z. s. | stránky ústředí
Skautská křižovatka
facebook: Junák — český skaut
instagram: Junák — český skaut
Skautská křižovatka
Skautská křižovatka

Podporují naši činnost
Královéhradecký krajMěsto VrchlabíMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy