NowinkySkautingStřediskoPro nováčkyKontakt
GalerieNáš týmOddílyPro rodičePronájem
Střediskový tábor Desná 2018
skauting

Junák — český skaut, z. s.

Junák – český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek, jehož východiskem je myšlenka, že svět můžeme zanechat lepší, než jsme jej poznali. Jak je zakotveno ve stanovách, vychází z principů a metod stanovených zakladatelem světového skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu Antonínem Benjaminem Svojsíkem. Ty však zasazuje do kontextu 21. století a pořádané schůzky, výpravy, tábory, vzdělávací, výchovné, kulturní, sportovní, praktické a další volnočasové aktivity jsou připraveny způsobem, aby současnou generaci zaujaly a zároveň pomohly u dětí, mládeže a dospívajících podpořit jejich všestranný rozvoj. Program je navíc připraven tak, aby vhodně vyplnil volný čas dětí, vštípil jim zásady slušného chování a zároveň fungoval jako prevence kriminality a drogové závislosti mládeže.

Spolek, jehož znakem je lilie s hlavou chodského psa usazená na trojlístku, sice zůstává u tradičního skautského slibu, stejně jako u desatera bodů skautského zákonu, ale není strnulou organizací a všechny zásady vkládá do symbolického rámce psaného jazykem, kterému děti rozumí. Za pomoci vedoucích a dalších dobrovolníků se hravou formou učí týmové práci, respektování mravních hodnot, lásce k přírodě a lidem, nelhostejnosti a řadě praktickým dovednostem. Vše je koncipováno tak, aby se z nich podařilo vychovat občany, kteří se dokážou bez větších problémů orientovat v dnešním světě a stali se pro společnost prospěšným prvkem.

Věkové kategorie

Aby bylo možné šít dětem program na míru, dělíme skauty do několika kategorií, přičemž věkové hranice jsou pouze orientační:
 • benjamínci (cca 4-6 let)
 • vlčata/světlušky (cca 7 – 10 let)
 • skauti/skautky (cca 11 – 15 let)
 • roveři/rangers (cca 15 – 21 let)
 • oldskauti (dospělí dobrovolníci)

Skautské logo a znak

Skautský znak

Znak českých skautů je složen ze tří motivů – základ tvoří, podobně jako ve všech ostatních zemích, lilie. Doplněna je hlavou chodského psa a usazena je na modrém trojlístku. Každý z těchto motivů má samozřejmě svůj význam:

Celobarevný a jednobarevný znak Junáka – českého skauta
 • zlatá lilie – symbol spojovaný se sluncem, mírem a čistotou se od pradávna používal na mapách jako značka severu. Střelku kompasu představuje právě prostřední z listů. Chápeme jej tak, že skaut jde vždy přímo, problémům se staví čelem a nepokouší se je obejít. Stejně by jim neunikl, ale vrátil by se zpět (stáčející se postranní listy). Horní trojice lístů zároveň znázorňuje tři body skautského slibu, spodní pak tři základní výchovné kategorie (vlče/světluška – skaut/skautka – rover/rangers).

 • hlava chodského psa – narozdíl od lilie je specifickým symbolem výhradně českých skautů. Tento prvek pochází z pera Mikoláše Aleše, který jej nakreslil jako ilustraci k Jiráskovým Psohlavcům, jak byli Chodové přezdíváni. Podle dostupných informací však psa ve znaku ve skutečnosti neměli. Podstatné je, že Chodové chodili po stezkách a vytvrvale chránili západní hranice českých zemí. Za to jim patřil obdiv a úcta národa.

 • modrý jetelový trojlístek – je celosvětově používaným symbolem skautek. Trojice lístků znázorňuje nejen tři pilíře skautingu (zákon, slib, heslo), ale jsou také symbolem čistého života, víry a lásky k lidem.

Skautské logo používané od léta 2016 je výsledkem několikaměsíční práce Lumíra Kajnara, jehož grafický návrh vyhrál v roce 2015 výběrové řízení. Toto logo, narozdíl od předchozího, je zjednodušeným a graficky modernějším přímým odrazem skautského znaku. Znak samotný zůstává i nadále platným symbolem Junáka, ale jeho užití by mělo být omezeno na výjimečné, obvykle slavnostní případy. Pro běžnou komunikaci uvnitř i navenek by mělo být upřednostňováno právě toto logo.

Členité, základní a jednobarevné logo Junáka – českého skauta

Preferovanou součástí loga je také slovní značka SKAUT. Ta může být umístěna buď pod motivem lilie (vertikální forma), nebo po její pravici (horizontální forma). Grafický manuál počítá se třemi barevnými variantami:
 • členité logo (vlevo) – užívá se pouze ve vertikální podobě a jen ve zvláštních případech, zejména u velkoformátového tisku, kde vyniknou detaily 19ti dílné mozaiky tvořené 7 barvami
 • základní logo (uprostřed) – mozaika 13 dílů, vykreslená ve 3 odstínech modré a 2 odstínech žluté, je ideání pro každodenní použití
 • jednobarevné logo (vpravo) – mozaika 13 dílů stejné barvy používaná v případech, kdy celobarevná varianta není vzhledem k podkladu vhodná

Skautský kroj

Skautský kroj

Svou uniformu mají nejen hasiči, piloti nebo námořníci, ale také skauti. Naší uniformou je skautský kroj a nosíme je při příležitostech, jako jsou slavnostní ohně, nástupy na táborech nebo skautské závody. Jeho základ tvoří košile či halenka pískové barvy a pak celá řada doplňků, jako jsou šátek, opasek, píšťalka či různé odznaky a nášivky. Některé budou součástí vašeho kroje krátce po pořízení – např. mezinárodní domovenka Czech Republic nad patkou pravé kapsy, domovenka města Vrchlabí a číslo oddílu na levém rukávu nebo mezinárodní znak skautského hnutí na rukávu pravém. Jiné budou na kroji přibývat postupně tak, jak budete plnit příslušné úkoly.

Nejvýraznějším prvkem kroje a zárověň jedním z poznávacích znamení skautů je skautský šátek. Základem jsou šátky dvou barev – žlutá patří vlčatům a světluškám, hnědá pak skautům, skautkám, roverům a rangers. Jejich škála se ale rozrůstá a speciální šátky jsou vyráběny ke zvláštním příležitostem, jako je sto let českého skautingu (viz foto), 70 let skautingu ve Vrchlabí (vínový s tyrkysovým lemem) a celou řadu různobarevných kombinací lze získat absolvováním některého ze skautských kurzů. Skautské šátky svázané turbánkem nebo uzlem dobrého skutku, tzv. dobráčkem, nosíme často i bez kroje. Zejména v případech, kdy je z různých důvodů nepraktické mít na sobě kompletní kroj – např. při hrách nebo výpravách by se mohl snadno zničit.

Kroje objednáváme většinou hromadně dle aktuální potřeby. Na běžné schůzky chodíme v civilním oblečení, takže zpočátku jej nebudete potřebovat a jeho nákupem se nemusíte stresovat. Vedoucí vás včas upozorní na blížící se datum objednávek. Více se o kroji dočtete třeba na stránkách specializovaného skautského obchodu JUNshop, nebo na webu přímo věnovanému skautskému kroji.

Další skautské symboly

Symbolů, které jsou spojeny se skautováním, je samozřejmě celá řada. V sekci symbolika naleznete ty nejznámější. Krom již zmíněného znaku, loga nebo kroje zde najdete informace o těchto:
Pozdrav vlčat, světlušek a ostatních skautů

FAQ (často kladené otázky)

Jaký je rozdíl mezi skautem a junákem?
Slovo skaut je fonetický přepis anglického originálu (scout) a tento výraz se tedy dá označit za mezinárodní. Termín junák použil jako český ekvivalent k tomuto mezinárodnímu slovu prvně zakladatel českého skautingu A. B. Svojsík. Ten také založil spolek s původním názvem "Junák – český skaut", který byl později přejmenován na "Junák – svaz skautů a skautek ČR", aby se v roce 2015 vrátil k původnímu "Junák – český skaut, z.s.". Slovo junák je tedy část názvu zdaleka největší české organizace sdružující skauty a někteří proto jejím členům neříkají skauti, ale právě junáci. Z těch méně známých skautských organizací můžeme zmínit třeba "Skaut – český skauting ABS", nebo třeba "YMCA T. S.".

Proč se změnil název skautské organizace?
Z důvodu nového občanského zákoníku se v roce 2014 všechna občanská sdružení změnila na spolky. To se dotklo i názvu používaném od roku 1993 do 31.3.2015 (Junák – svaz skautů a skautek ČR). Ten nejen, že obsahoval slovo svaz, což je dle zákona instituce tvořena více spolky, ale neobsahoval jeden z nově povinných výrazů (spolek/zapsaný spolek/z.s.). Na XIV. Valném sněmu Junáka si pak delegáti odhlasovali staronový název s dovětkem z.s. (zapsaný spolek), tedy "Junák – český skaut, z.s.". Ten používáme od 1.4.2015. Ve hře přitom byla i varianta, která by vypustila slovo Junák, k čemuž nakonec nedošlo.

Kolik dostávají zaplaceno skautští vedoucí?
Vůbec nic! Jejich práce je založena na dobrovolnické bázi a jediné, co z toho mají, je dobrý pocit z radosti, kterou v dětech zanechají. Vyvstává tak další otázka – proč to dělají? Tu si občas kladou i sami vedoucí. Krom již zmíněné dětské radosti je to třeba také pocit určité zodpovědnosti za stav společnosti, ke které jsou ve skautu postupně vedeni. Díky skautu mají ve svém životě spoustu skvělých kamarádů a zážitků. Totéž proto chtějí dopřát i mladším generacím, aby to pak ony mohly dopřát zase jejich dětem.

Jak dítě přihlásit do skautu?
To je v zásadě velice jednoduché, stačí kontaktovat někoho z vedoucích, nebo ho rovnou přivést na některou ze skautských schůzek. Podrobnosti najdete v sekci pro nováčky. Teprve po pár schůzkách, až se u nás rozkouká, od nás obdrží přihlášku k registraci.

Na co se ještě podívat?

Pokud se chcete dozvědět více informací, doporučujeme navštívit některou z následujících sekcí:
 • informace pro nováčky – podívejte se, na co se vaše dítě může ve skautu těšit
 • informace pro rodiče – jaké přináší skauting výhody dětěm nebo rodičům, nebo kolik vás to bude stát
 • středisko Krakonoš Vrchlabí – zde najdete bližší informace o našem středisku, jeho historii i současnosti
 • lidé na středisku – oddíloví vedoucí, kteří se starají o vaše děti a další činovníci, kteří zodpovídají za chod střediska
instagram — @skauti_vrchlabifacebook — @skautvrchlabirajče.net — skautizvrchlabi

Skauti v českých médiích

Vybrané články ze skautské Křižovatky

Junák — český skaut, z. s. | stránky ústředí
Skautská křižovatka
facebook: Junák — český skaut
instagram: Junák — český skaut
Skautská křižovatka
Skautská křižovatka

Podporují naši činnost
Královéhradecký krajMěsto VrchlabíMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy