Aktualizace:
20. února 2019
Oddíly

V našem středisku fungují 3 oddíly výchovného charakteru:

  • Permoník - smečka vlčat (kluci, 6-10 let)
  • Poštolky - roj světlušek (holky, 6-10 let)
  • Skorci - koedukovaný oddíl skautů a skautek (kluci a holky 11-15 let)


Permoník - smečka vlčat

Permoník

Do smečky vlčat chodí chlapci ve věku od 6 do 10 let. Program je vzhledem k veliké hravosti dětí v tomto věku velice pestrý a naše vlčata hrají mnoho zajímavých her, při kterých zažijí velikou spoustu legrace. Pomocí her poznávají sami sebe, svoje kamarády i přírodu okolo sebe. Hra je prakticky provází na každém jejich kroku. Pro svoje hry využívají hlavně příběhů z Knihy džunglí. Vedoucí oddílu nese označení Akéla, podle moudrého a starého vlka, rádce oddílu Mauglí a členové oddílu, vlastně smečky - vlčata. Akéla pak předává malým nezbedným, ale zvědavým vlčatům svoje bohaté zkušenosti, pomocí různých her a zajímavých vyprávění. Naše vlčata a světlušky jsou prostě malá sluníčka, která svým smíchem prosvětlují naše středisko.

Termín schůzek

Oddílové schůzky
každý pátek od 17:00 do 18:30

Kontakt na vedení

Denča Zástupkyně vedoucího oddílu
Denisa Janotová - Denča
e-mail: denculie@seznam.cz
mobil: 733 283 676Poštolky - roj světlušek

Poštolky

Poštolky je název oddílu jehož členkami jsou děvčata ve věku od 6 do 10 let. Program je vzhledem k veliké hravosti dětí v tomto věku hodně pestrý a naše světlundy hrají mnoho zajímavých her, při kterých zažijí velikou spoustu legrace. Pomocí her poznávají samy sebe, svoje kamarády i přírodu okolo sebe. Hra je prakticky provází na každém jejich kroku. Jelikož jde o děvčata, nechybí na schůzkách a oddílových podnicích rukodělné práce. Světlušky vyšívají, lepí, stříhají, navlékají a dělají kupu dalších činností, na jejichž konci je vždy pěkný výrobek, který by řada z nás jen těžko svedla. Naše světlušky a vlčata jsou prostě malá sluníčka, která svým smíchem prosvěcují naše středisko.

Termín schůzek

Oddílové schůzky
každý pátek od 17:00 do 18:30

Kontakt na vedení

Herma Vedoucí oddílu
Michaela Sedláčková - Herma
e-mail: michaela30@seznam.cz
mobil: 732 733 495

Barvička Zástupkyně vedoucí oddílu
Kateřina Tomášová - Barvička
e-mail: k.tomasovaa@seznam.cz
mobil: 732 908 598

Dáda Zástupkyně vedoucí oddílu
Dagmar Pohlová - Dáda
e-mail: dadly99@gmail.com
mobil: 733 700 507Skorci - koedukovaný oddíl skautů a skautek

Koedukovaný oddíl

Historicky nejmladší oddíl je tvořen dvěma družinami. Tou první je družina Bobrů, kterou představují skauti, druhou družinou jsou pak Stopy. Ta je tvořena skautkami. Oddíl je zaměřen na práci s dětmi zhruba od 11 do 15 let, z nichž někteří přešli do oddílu od Poštolek či z Permoníku po dovršení příslušného věku, jiní vstoupili do Junáka rovnou jako skauti. Protože přidat se lze v každém věku! Také oni mají program připravený na míru jejich věkové kategorii. Ten je plný her a dobrodružství, adekvátně napojených na symbolický rámec, aby schůzky byly nejen zábavné, ale také výchovné a pomohly z dospívajících dětí vychovat zodpovědné občany, které se bez komplikací dokáží pohybovat v současném světě.

Termín schůzek

Oddílové schůzky
jednou za čtrnáct dnů v pátek od 17:00 do 18:30 Oddílový kalendář

Družinové schůzky – připravují rádci
jednou za čtrnáct dnů v pátek od 17:00 do 18:30 Oddílový kalendář

Kontakt na vedení

Zajda Vedoucí oddílu
Hana Vrňatová - Zajda
e-mail: vrnatova.hana@gmail.com
mobil: 604 847 741

Bolek Zástupce vedoucí oddílu
Ondřej Štěpánek - Bolek
e-mail: stepi32@seznam.cz
mobil: 604 304 935

Logo Krakonoš Nacházíte se na oficiálních internetových stránkach skautského střediska Krakonoš Vrchlabí.
All Original Content is copyright