Skautský ples 8. února 2018
Aktualizace:
22. listopadu 2017
Nowinky


Skautský ples 2018

Výroční zpráva za uplynulý rok

Výroční zpráva 2016 Na sklonku roku 2017 si vám dovolujeme nabídnout rekapitulaci roku již uplynulého, a sice toho, který nese číslovku dva tisíce šestnáct. Tu najdete ve výroční zprávě, která vám nejen připomene akce, jež se ve zmiňovaném roce odehrály, ale také vám dá nahlédnout do hospodářských výkazů střediska. Dozvíte se z ní, který z oddílů se dočkal nového označení, kolik členů naše středisko sdružuje a jaký meziroční přírůstek členské základny jsme zaregistrovali. Za zmínku stojí také seznam osob a institucí, které nás podporují, a kterým bychom touto cestou rádi poděkovali za jejich pomoc. Přejeme tedy příjemné čtení. :)
22. listopadu 2017

Podzimní výpravy Skorců

Tématicky laděné podzimní výpravy podnikl koedukovaný oddíl skautů a skautek. Cílem té první se stala Mladá Boleslav a odehrála se ku příležitosti Dni české státnosti - na den Sv. Václava. V sobotu se konal celodenní výlet, kde vrcholem byla velká hra, kdy skauti těžili stříbro a jiné kovy. K nim ještě dokoupili voly, aby mohl Václav odvést daň míru. Hlavy složili v klubovně skautů z Mladé Boleslavi a výpravu podnikli společně s pražským oddílem Scarabeus z největšího střediska v Čechách - Blaník. O dva týdny později, tedy 14. října 2017 se pak uskutečnila tzv. skautská sobota s KRNAPem spočívající v čištění Krkonoš.

Výprava Skorců do Mladé Boleslavi
18. října 2017

Skautský rok 2017/2018

První skautské schůzky se budou konat v čase, na který jsou členové zvyklí již z období před prázdninami, jejich případný přesun na jiný den či čas pak záleží na dohodě dětí s příslušným vedoucím. Ti se na všechny již moc těší a mají připravený bohatý program. Skauti a skautky začínají již tento pátek od 17 hodin, vlčata a světlušky pak 15. září, tedy o týden později. Tak doražte a klidně s sebou vezměte i své kamarády. Začátek skautského roku je ideální čas, kdy začít se skautováním. ;-)

Schůzky skautů a skautek (pátek 17:00-19:00) Schůzky vlčat a světlušek (pátek 17:00-18:30)
6. září 2017

Online Report: Tábor Nemojov 2017

Informace pro rodiče: Vaše děti určitě potěší, když jim pošlete dopis. Na poště o nás vědí a pro dopisy se snažíme chodit každý den. Zasílat je můžete na adresu:
Skautský tábor, jméno táborníka, Nemojov 544 61


celý tábor
skauti a skautky - hrají společnou celotáborovou hru Akta X
vlčata - hrají celotáborovou Po stopách Robinsona
světlušky - hrají celotáborovou Po stopách Robinsona

neděle 23. července 2017

Dnešek je první den tábora. Poté, co jsme se všichni ubytovali, prohlédli jsme si tábořiště, pročetli táboprový řád a skauti vykopali odpadovku.
Večer byl zahajovací oheň, kde jsme se všichni přivítali v krojích, zahráli si hru, při které jsme hádali přísloví podle malování, zpívali apod.

pondělí 24. července 2017

Skauti zahájili agentský výcvik, rozdělili se do týmů dle národnosti, vymysleli si název a vyrobili a přišili nášivku.
Vlčata ráno zahájila etapovou hru u přehrady - ztroskotali a dostali se na ostrov.
Součástí každého táborového dne je i siesta...

Tábor Nemojov 2017: kytarová siesta
Řada přišla také na sázení řeřichy, o kterou se budou celý tábor starat.
Odpoledne stavěla vlčata bunkr a kreslili mapu tábořiště
U skautů následoval kurz střelby ze vzduchovky, praku, luku a poté topografický výcvik (značení na mapě).
Den jsme zakončili večerním ohněm v tee-pee se stezkami a povídáním.

úterý 25. července 2017

Co by to bylo za tábor bez výroby táborových triček - batikování nechybělo ani letos.

Tábor Nemojov 2017: batikování
Vlčata dopoledne dále šila pytlíčky.
Skauti s Dádou absolvovali zdravovědu.
Odpoledne čekala vlčata etapa chyť a upeč - rozdělávání ohně, přepalování provázku a pečení hadu z těsta.
Skauti pokračovali ve svém agentském výcviku - zkouškou smyslů a orientací s buzolou.
Večer se uskutečnilo zamyšlení ke skautským ideálům.

středa 26. července 2017

Vlčata absolvovala celodenní výlet k přehradě a do ekologického parku v Hájemství.
Skauti se dopoledne v rámci přípravy na výpravu učili tábornické dovednosti.
Odpoledne sbírali kytky do herbáře a poté následoval agentský výcvik fyzických dovedností.
V pozdním odpoledni přišlo na řadu velké mytí - skautů i vlčat.

čtvrtek 27. července 2017

Vlčata dnes došívala pytlíky a poté stavěla robinsonské vory.
Skauti měli dopoledne závěrečné agentské zkoušky a stali se speciálními agennty Odd. Akx X...
Odpoledne kousek od tábora spadlo letadlo a agenti Akt X se dostali do vyšetřování případu. Na místo se vydali v protitoxických oblecích a jejich úkolem bylo nejprve zachránit a ošetřit raněné, poté ohledat místo činu, shromáždit důkazy a zjistit, co se stalo.

Tábor Nemojov 2017: Agenti FBI
Večer hráli všichni společně Stalingrad. Dnes na chvilku bylo dokonce teplo. :)

pátek 28. července 2017

Skauti vyrazili na puťák a také oni zavítali do Hájemství. Konečně jsme se dočkali sluníčka... :)

Tábor Nemojov 2017: vyrážíme na puťák
Tábor Nemojov 2017: ekologický park Hájemství
Vlčata pouštěla na přehradě vory, které včera postavila. Odpoledne kluci šili oblečení na Robinsonova kamaráda Pátka.
Večer přišla řada na skládání vlčáckého slibu u slibového ohně.

sobota 29. července 2017

Pohled na stanové městečko - večer jsme poprosili rybáře v Kocléřově a ti nás nechali přespat u rybníka... :)

Tábor Nemojov 2017: stanové městečko
Dnes mají vlčata závěrečnou etapu, kdy se všichni zachrání z ostrova.
Vlčata si dnes dodělávají batikovaná táborová trika.

Tábor Nemojov 2017: dodělávání táborových triček
10:23 - Právě vyrážíme do Záboří a po obědě - mexickém guláši si skauti budou vypalovat lžíce.
15:22 - Puťák pokračuje podle plánu - vaříme a vypalujeme lžíce.

Tábor Nemojov 2017: vypalujeme lžíce


neděle 30. července 2017

Dnešní dopoledne jsme strávili ve Dvoře Králové. Zde jsme si dali polévku a navštívili muzeum - prohlídku historie města, textilní výroby a vánočních ozdob.
Poté jsme se vydali na poslední cestu vedoucí zpět do Nemojova. Výprava se podařila, všichni jsme byli spokojení a příjemně unavení. V táboře už na nás čekala sprcha a večeře.
Kuchařský tým ve složení Tarzan a Marťa byl vystřídán duem Šárka a Štěpánka. Konečně je taky teplo, možná až moc. :-D
Zároveň šlo o poslední den táboření vlčat, která dnes odjela.
Dnes přijely do tábora světlušky, které se postupně během dne seznamovaly s chodem tábora.
Večer měl pak celý tábor slavnostní oheň, který uvítal nově příchozí světlušky. Kvůli dešti jsme druhou polovinu přesunuli do jídelny, kde společně skauti i světlušky hráli pantomimu a zpívali.

pondělí 31. července 2017

Skauti měli dnes slepý den - jelikož je nakazila jakási zelená hmota. Za pomoci svých vidících kamarádů se museli najíst, umýt nádobí a poté se vydat pro lék.
Odpoledne si dodělávali potisk na trička a večer měli zamyšlení ke skautskému slibu.
Světlušky zahájily etapu a stavěly sluneční hodiny. Odpoledne se vydaly k přehradě.

Tábor Nemojov 2017: Světlušky Robinsonky

úterý 1. srpna 2017

Celý tábor se vydal na celodenní výlet do Dvora Králové na koupaliště (na obrázku světlušky).

Tábor Nemojov 2017: světlušky na koupališti
Skauti si vyráběli mimozemšťánky.

Tábor Nemojov 2017: mimozemšťánci
Světlušky po návratu kreslily plánek tábořiště.

středa 2. srpna 2017

Dnes dopoledne si skauti vařili svůj oběd podle států, za které soutěží.
Světlušky šily látkové vaky.
Odpoledne se uskutečnil společný orientační běh. Nikdo se neztratil a skauti učili světlušky práci s mapou.

čtvrtek 3. srpna 2017

Dnes dopoledne měli skauti tvořivý den - dodělávali si lžíce ze dřeva a pletli z bavlnky. Poté přišla řada na zamyšlení ke slibu.
Odpoledne proběhly agentské hry - závod po stanovištích a fáborkách s jedním tajným členem, který kazí týmu výkon a hraje s protihráci. Odhalí agenti špeha?
Večer skauty čeká slibový oheň.
Světlušky se dnes učí připravit slibový oheň. Odpoledne na něm i ony budou opékat hady z těsta.

Tábor Nemojov 2017: Světlušky pečou hady

pátek 4. srpna 2017

Hned po budíčku a rozcvičce bývá na programu ranní hygiena...

Tábor Nemojov 2017: ranní hygiena

sobota 5. srpna 2017

Světlušky i skauty dnes čekají závěrečné etapy jejich táborových her.
Světlušky, které zakončily poslední etapu rychleji, oodpoledne čekala ještě balónková bitva.

Tábor Nemojov 2017: Balónková bitva světlušek
Odpoledne probíhá příprava slavnostního zakončovacího ohně.
Tom na táboře vydržel 24 hodin mlčet, 24 hodin nejíst a 24 hodin se skrývat mimo tábor tak, aby ho nikdo nezahlédl, ale zároveň aby byl schopen pozorovat tábořiště. Splnil tak odborku Tří orlích per, která mu byla po ceremoniálu švihnutí třemi pruty předána na zakončovacím ohni. Gratulujeme! ;-)

neděle 6. srpna 2017

Nedělí tábor začal a nedělí tábor končí. Skauti a skautky na něm strávili dva týdny, světlušky a vlčata po jednom týdnu.

Tábor Nemojov 2017: Skupinové foto
Ráno hned po snídani proběhlo balení, úklid tábořiště a přilehlého okolí. V poledne pro náš následoval již jen odjezd domů. Pro tábořiště léto však ještě nekončí, neboť ho čeká další turnus, tentokráv však s jiným osazenstvem. Proběhlých 14 dnů dokreslují fotografie v naší galerii na rajčeti.
23. července - 6. srpna 2017


Pozdrav z tábora 2017


Červnové schůzky 2017

Závěr školního roku je za dveřmi a spolu s ním také závěr toho skautského. Ten vyvrcholí na letním táboře, který se letos uskuteční v Nemojově. Podrobnosti o něm v táborovém zpravodaji. Ještě před začátkem letních prázdnin se uskutečnily poslední oddílové schůzky. Na té z 2. června Skorci stavěli papírové draky, o dva týdny později se pak uskutečnila schůzka, na které na skauty a skautky čekala závěrečná etapa celoroční hry Dva roky prázdnin. A došlo také na vaření. Více již v naší galerii na rajčeti.

červnové oddílové schůzky červnové oddílové schůzky červnové oddílové schůzky
30. června 2017

Vrchlabí v pohybu

Vrchlabí v pohybu 20. května 2017 od 8:00
Také letos se naše středisko zapojí do projektu Vrchlabí v pohybu, které se uskuteční třetí květnovou sobotu. Centrem dění se opět stane Náměstí TGM a přilehlý park. Již od rána na vás čeká bleší trh, stromolezení, jízda na dvoukole, maxibublifuk, deskové hry a mnohé další. Vrcholem letošního ročníku bude promítání dokumentárního filmu Skauti bez lilie. Ten pojednává o osudech skautů za éry nacismu a komunismu, kdy jejich působení bylo nežádoucí pro tehdejší režim, a tak se příznivci tohoto hnutí scházeli v utajení. Zahájení projekce bude v 18 hodin v Krtku. Těšíme se na Vás a pro bližší informace sledujte facebookovou stránku akce.
12. května 2017

Svojsíkův závod 2017

Základní kolo Svojsíkáče se letos konalo v Trutnově a naše středisko na něj vyslalo dvě družiny - jednu klučičí a jednu holčičí. První místo, tak jako z minulého ročníku, kdy jsme sestavili koedukovanou hlídku, z toho sice nebylo, přesto však oběma hlídkám patří gratulace za důstojnou reprezentaci. Postupujícím hlídkám pak přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Svojsíkův závod 2017 Svojsíkův závod 2017 Svojsíkův závod 2017
22. dubna 2017

Jarní brigády na chatě a klubovně

Jarní brigáda na chatě Většina domácností má jaro spojeno také s velkým jarním úklidem. Nejinak tomu bývá na skautském středisku Krakonoš. Pravidelně v tomto období pořádáme brigády jak na naší klubovně ve Vrchlabí, tak na chatě na Pecce. Obě naše základny je třeba dát do pořádku po uplynulé zimě a připravit je na nadcházející sezónu. Úklid se samozřejmě týká to nejen interiéru, ale také přilehlého okolí. Zatímco brigádě na klubovně se věnoval především oddíl Skorců, údržbu chaty vzali za své činovnící střediska. Tentokrát jsme toho stihli opravdu hodně, a proto tímto všem, kteří přiložili ruku k dílu, děkujeme. Do příště nám zbyla zejména plánovaná rekonstrukce chaty, která by měla zahrnovat opětovné zprovoznění ponorky, tedy sklepních místností, pro ubytovací účely.
14. dubna 2017

Skautský tábor Nemojov 2017

Táborový dopis pro rodiče Toto léto vyrazí děti z našeho střediska jinam, než na naše tradiční tábořiště na Pecce, a sice do Nemojova. Tábor se tam uskuteční v termínu 23. 7. - 6. 8. 2017, přičemž tento termín platí pro věkovou kategorii skauti a skautky. Vlčata tam s nima budou tábořit první týden (23.-30.7.) a druhý týden (30.7. - 6.8.) je prostřídají světlušky. Další informace s kontaktem na vedoucího tábora naleznete v dopise pro rodiče, a podrobnosti pak v táborovém zpravodaji, který bude k dispozici na začátku června. V červnu se uskuteční také předtáborová schůzka s rodiči, která je vhodná především pro ty, jejichž dítě se chystá na svůj tábor poprvé. O přesném termínu budete zavčasu informováni.
2. dubna 2017

Skorci: Putování po ostrově

Koedukovaný oddíl skautů a skautek letos vyrazil o víkendu 17. - 19. března 2017 na Pecku, kde na ně čekalo putování po ostrově a sbližování s tamním kmenem. Od toho se naučili spoustu praktických dovedností, zdravovědou počínaje a uzlováním konče. Nabyté zkušenosti se jim budou hodit nejen během letošního svojsíkáče. Fotografie z výpravy na vás čekají v galerii.

Výprava Skorců na Pecku Výprava Skorců na Pecku Výprava Skorců na Pecku
21. března 2017

Skautský ples 2017

Čtrnáctý ročník skautského plesu jsme pojali ve stylu Šakalích let. Z KD Střelnice jsme pro jeden večer udělali Hotel International a lidem opět nabídli zábavu, na kterou jsou za ty roky již zvyklí. O tu se kromě nás postaral také vrchlabský Big Band a po něm liberecká skupina Krakatit. Nechyběla samozřejmě ani půlnoční soutěž, tombola plná zajímavých cen a také předtančení členů našeho střediska.

foto z plesu (autor: JakubKralicek.com)

Všem zúčastněným děkujeme za to, že si večer spolu s námi užili a dali nám přednost před konkurenčními akcemi, kterých bylo letos ve stejném termínu opravdu hodně. Atmosféru plesu zachytil svým fotoaparátem Jakub Králíček, kterému tímto velmi děkujeme! Na fotografie samotné se můžete mrknout do příslušného alba.

Plakát - 14. skautský ples

Betlémské světlo

V sobotu 17. prosince bylo Betlémské světlo dopraveno skauty do České republiky a jako tradičně se rozšířilo napříč celou naší vlastí. Mezi místy, kde bylo možné vyzvednout si plamínek, který se pro mnohé rodiny stal neoddělitelnou součástí vánočních svátků, bylo také Vrchlabí. My jsme ho jako obvykle roznášeli po Vrchlabí přímo na Štědrý den.

Betlémské světlo 2016 Betlémské světlo 2016

Mottem letošního ročníku je "Odvážné vytvářet mír". To vychází z Ježíšovy řeči známé též jako Horského kázání - „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“ (Mt 5, 9–10)

Ačkoliv má toto světlo, podobně jako celé vánoční svátky, svůj původ v Křesťanství, je třeba zdůraznit, že plamínek je určen všem lidem dobré vůle a není vázan na konkrétní náboženské vyznání.
24. prosince 2016


Pour féliciter 2017

Zapište si do diáře...

14. skautský ples bude 18. února 2017 Po roční pauze se vracíme s dalším ročníkem oblíbeného vrchlabského skautského plesu, a to již počtrnácté. Posledně jsme pro vás připravili večírek s Addams family. Téma následujícího ročníku vám prozdradíme v lednu, ale každopádně si nic neplánujte na sobotu 18. února 2017 večer, protože o váš program se postaráme my! Věříme, že si tento jedinečný večer nenecháte ujít a již teď se na nás těšíte minimálně stejně, jako my na vás. ;-)

Výprava vlčat na Pecku

Na naši základnu na Pecce jezdíme již řadu let. Děti na ni vyráží nejen proto, abychom v nich vybudovali vztah k ní, ale také aby blíže poznaly lokalitu, kde se velmi často konají letní tábory. Když pak v létě opouštějí na delší dobu své rodiče, odjíždějí na místo, které pro ně není jednou velkou neznámou a nedělá jim takový problém cítit se tam jako doma. Poslední skupinkou z našeho střediska, která tam v tomto roce vyrazila, byla naše smečka vlčat nesoucí označení Permoník. Na fotky z jejich výpravy se mrkněte do přiložené galerie.

Výprava vlčat na Pecku Výprava vlčat na Pecku Výprava vlčat na Pecku
4. prosince 2016

Přivítání nováčků u světlušek

Příchod nových členů do skautu je spojen s poznáváním pro ně dosud neznámého prostředí. A jelikož skaut nejsou jen hry, ale také příprava na život, je dobré všem příchozím začátky co nejvíce ulehčit a pomoci jim začlenit se do již sehraného kolektivu. Pro tyto účely jsou pro všechny členy Junáka - českého skauta k dispozici příslušné metodické pomůcky. Jendou z nich je knížečka zvaná Nováček pro světlušky.

Šátky pro světlušky

Tu holky z oddílu Poštolek obdržely na páteční schůzce spolu se žlutým šátkem, který je typický nejen pro roj světlušek, ale také pro smečku vlčat. A ano, i vlčata mají svou příručku Nováčka. Jen její průvodkyní není Lucinka s kouzelnou Lucernou, ale postavy z Knihy džunglí. Obě dvě verze Nováčka jsou však připraveny hravým způsobem, aby děti seznamování se se základy skautingu bavilo.
2. prosince 2016

Vánoční strom od rodiny Wolfových

Vánoční strom od rodiny Wolfových z Pecky Od prvního adventního víkendu zdobí Staroměstské náměstí v Praze téměř sedmdesátiletý a přes třicet metrů vysoký smrk. Ten Praze věnovala rodina Wolfových z Pecky, kteří nám na léto každoročně bezplatně zapůjčují svou louku k pořádání táborů. Pan František Wolf přihlásil strom do soutěže vypisované pořadateli vánočních trhů již vloni a už tehdy se dostal do nejužšího výběru. Rodina Wolfových jej proto přihlásila do soutěže znovu a letos v ní triumfoval. Sám František Wolf se toho buhužel již nedožil. Jak prozradila jeho žena, "manžel se tu narodil a prožil tu celý život. Smrk byl vysazený jeho otcem, když byly manželovi dva nebo tři roky. Loni, když už byl nemocný, mě požádal, abych strom vyfotila a poslala do soutěže. Na jeho památku jsme darovali smrk Praze." Na synchronizované rozsvěcení stromu se můžete podívat každou hodinu od 17:30 do 20:30, a to až do 6. ledna 2017.
30. listopadu 2016

Představujeme vám Skorky :)

Na tzv. halloweencké výprávě, kterou skauti podnikli trochu opožděně o posledním lisopadovém víkendu, si koedukovaný oddíl skautů a skautek zvolil nové jméno - Skorci. Výprava se odehrála v Lánově v Márnici a jejím tématem byli Upíři. Krom nového jména vymysleli také pokřik. Koedukovaný oddíl je nejmladším oddílem na našem středisku a dosud žádné jméno neměl. Nyní nese název po ptácích z rodu pěvců obývajících horské bystřiny.

Skorci: halloweenská výprava Skorci: halloweenská výprava Skorci: halloweenská výprava
27. listopadu 2016

Sametová revoluce 2016

Historicky naučná hra čekala na vrchlabské skauty přímo v den státního svátku ČR, tedy 17. listopadu. Lehce stravitelnou a zábavnou formou byly děti seznámeny s událostimi odehrávajícími se nejen na přelomu let 1989 - 1990. Na tuto akci navazoval program určený pro širokou veřejnost, jehož vrcholem byl koncert kapely GOJI. Fotografie ze hry si můžete prohlédnout v našem fotoalbu, snímky z navazujícího koncertu na náměstí pak naleznete v galerii pana Nováka.

Akce: Sametová revoluce Akce: Sametová revoluce zdroj: hory200.rajce.net
20. listopadu 2016

Kdy, když ne teď? Kdo, když ne my?

Vrchlabští skauti vás srdečně zvou na koncert ku příležitosti výročí Sametové revoluce, které předcházel policejní zásah proti studentské demonstraci. Dne 17. listopadu na vrchlabském Náměstí T.G.M. vystoupí kapela GOJI. Pokud se na akci chystáte, určitě se vám budou hodit klíče, svíčka a vhod přijde i termoska s horkým čajem na zahřátí. Přijďte si s námi zacinkat klíčema a připomenout si den, který přinesl Česku demokratický režim.

Sametový koncert

Setkání vůdců III

Setkání vůdců III 4. - 6. listopadu 2016, Hostinné
Není na škodu občas si vyměnit zkušenosti s lidmi, kteří zastávají stejnou, nebo podobnou funkci jako vy, avšak na jiném místě. I v případě skautingu totiž platí, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž. Přesně tuto příležitost dostali vůdci oddílů především z Královéhradeckého kraje, kteří se setkali v Hostinném, kde na ně čekaly nejen vzdělávací programy, ale také třeba sportovní turnaj. Z přednášek stojí za zmínku třeba time management, příprava a realizace projektů, strategie vedení střediska, jak na živé děti - ADHD nebo skautská gastronomie, aneb od pytlíkáčky k mňamce. Tu měl ostatně pod palcem profesionální kuchař a člen našeho střediska - Šmudla. A bylo toho mnohem více. Na své si tak přišel každý účastník, mezi nimiž nechybělo ani 8 zástupců ze střediska Krakonoš.

Planetárium na skautské schůzce

Skauting je narozdíl od většiny dětských zájmových kroužků zaměřen na jejich všestranný rozvoj, čemuž odpovídá i program schůzek. Aby tato idea byla naplněna, bývají standardní schůzky občas nahrazeny nějakou mimořádnou. Ta se tentokráte uskutečnila v tělocvičně gymnázia, kde byla pro účastníky postavena putovní hvězdná obloha. Ta umožnila dětem prohlédnout si nebe nad hlavou za odborného výkladu a proniknout tak hlouběji do principů fungování sluneční soustavy.

Planetárium Planetárium Planetárium
21. října 2016

Křížem krážem republikou 2016

Skautská cestovatelská akce, jejímž cílem je nasbírat co nejvíce bodů, nechyběla v kalendáři našich roverů ani v tomto roce. Wapitti vyrazili nasbírat co nejvíce bodů za najeté kilometry na českých železnicích během 24 hodin a neopomněli splnit ani další úkoly - třeba návštěvu nějaké památky. Letos si vybrali Národní památník na pražském Vítkově. Za zvolenou trasu Pardubice - Bohumín - Český Těšín - Frýdek-Místek - Valašské Meziříčí - Hranice na Moravě - Břeclav - Praha - Turnov - Pardubice si vyjezdili 1081,5 bodů. Na vítězný tým to sice nestačilo, na skvěle strávený den však ano. Proto se již teď všichni zúčastnění těší na další, a sice jubilejní desátý ročník.

Křížem krážem republikou 2016 Křížem krážem republikou 2016 Křížem krážem republikou 2016
9. října 2016

Dveře nováčkům jsou stále otevřeny!

Náborová schůzka je sice již za námi, ale nové členy nabíráme i nadále, tak pokud se chcete přidat i vy, nebo víte o někom, kdo by se rád stal skautem či skautkou, tak neváhejte kontaktovat někoho z vedoucích oddílů a/nebo doražte na jakoukoliv oddílovou schůzku. Skautem se totiž může stát kdokoliv a kdykoliv! ;-) Budeme se na vás těšit. Zatím se můžete mrknout na pár fotek z letošního dne otevřených dveří, nebo chcete-li z náborové schůzky. Ta proběhla ve slunečné zářijové páteční odpoledne.

Náborová schůzka 2016 Náborová schůzka 2016 Náborová schůzka 2016
22. září 2016

Skauti nejsou z plyše. A co vy?

Ty nejlepší zážitky z léta děti obvykle nasbírají na táboře. Cesta k nim je jednoduchá a začíná již na podzim. To totiž začínají oddílové schůzky, na kterých je pro děti připraven program podobný právě tomu táborovému. Pokud se tedy chcete stát skautem či skautkou i vy, doražte již tento pátek 23. září na speciální náborovou schůzku. A když ji nestihnete, nevadí. Doražte na jakoukoliv jinou oddílovou schůzku. Jejich termíny i jména vedoucích, které doporučujeme předem kontaktovat, naleznete v sekci oddíly.

Na jedno však bacha! Skauting je jen pro ty, kteří nejsou z plyše! To je v podstatě jediná podmínka, kterou musí nováčci splňovat. Pokud byla vaše maminka také skautka a bude vás vypravovat, vyřiďte jí, že kluci šátek pod límcem již nějaký ten pátek nenosí. Jo a medvídka, či jiného plyšáka si na tábor klidně vemte! ;-) Jenom pozor, aby nezažil stejné dobrodružství, jako ten ve videu z dílny SVAT.

21. září 2016

Na tropickou schůzku dorazila zima!

Co na tom, že tento zářijový víkend byl v Česku ve znamení tropických teplot. Ve Hře o trůny nás přeci již šestou sezónu varují, že zima se blíží (winter is coming). No a skauti a skautky z Koedukovaného oddílu se na ni pořádně připravili. To si ostatně můžete ověřit v albu zachycujícím první poprázdninové schůzky nejen jejich oddílu, ale také světlušek a vlčat. Záběry také z dalších aktivit Koedukovaného oddílu pak naleznete na jejich facebookovém profilu.

Zima dorazila na první poprázdninovou schůzku
12. září 2016

Skautský rok 2016/2017

Nový skautský rok zahajujeme již tento pátek 9.9.2016 oddílovými schůzkami. Ty začínají ve stejném čase jako v minulém roce - pro všechny oddíly v 17 hodin. Zatímco schůzky vlčat a světlušek jsou však devadesátiminutové, skauty a skautky čekají schůzky o 30 minut delší. Klubovny speciálně pro vás vedoucí minulý týden uklidili, tak doražte. Už se na vás moc těšíme! :-)

Schůzky vlčat a světlušek (pátek 17:00-18:30) Schůzky skautů a skautek (pátek 17:00-19:00)
9. září 2016

Náborová schůzka

Září je začátkem nejen nového školního roku, ale také toho skautského, v tomto případě 2016/2017. Spolu s ním se opět rozbíhají oddílové schůzky. Na ty první se stávající členové mohou těšit již v pátek 9. září. Toto období je také ideální čas, kdy začít chodit do skautu, případně do něj přihlásit své dítě. Při té příležitosti jsme si pro vás na pátek 23. září 2016 od 17 hod. připravili náborovou schůzku, kde si nanečisto vyzkoušíte něco málo z toho, co ve skautu můžete zažít. Akce je zaměřena na věkovou skupinu 6-13 let, ale dorazit můžou i starší děti a samozřejmě i jejich rodiče, prarodiče či sourozenci. Vzhledem k programu doporučujeme sportovnější oblečení. Nic víc nepotřebujete.

Náborová schůzka 23. září 2016

Pokud byste se chtěli do skautu přihlásit, ale termín speciální náborové schůzky vám nevyhovuje, nevadí. Mrkněte se do sekce oddíly na termíny standardních schůzek a doražte na ni. Každého nováčka necháme pár schůzek, aby se rozkoukal a přesvědčil se, že chce zažít dobrodružství a tedy stát se skautem! Formality, jako je třeba přihláška nebo členský příspěvek, řešíme až když se dítěti u nás zalíbí.
2. září 2016

Galerie z letních táborů

Tábory jsou již za námi, ale proč si je nepřipomenout. Jak jste si mohli přečíst v našich on-line reportech, Koedukovaný oddíl vyrazil spolu s Permoníkem do Mařenic, kde hráli etapové hry Pán času a Harry Potter. Zahráli si na hvězdné reportéry, vyzkoušeli si práci novinářů a také se vypravili na výlety mimo tábořiště. Navíc si zahráli famfrpál a zatancovali si s Elvisem.
Poštolky se vydaly na naši domovskou Pecku, kde na ně čekala Cesta kolem světa. Poté, co si vyrobily cestovní pasy, zavítaly do Norska, následně do Francie a Ameriky nebo také do Číny.

Tábor Koedukovaného oddílu a Permoníku v Mařenicích Tábor Poštolek na Pecce
31. srpna 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Rok 2015 byl pro středisko Krakonoš výjimečný především tím, že jsme v něm oslavili výročí 70 let od zakořenění skautingu v našem krkonošském městečku Vrchlabí. Oslavy tohoto jubilea byly sice jeho významnou součástí, ale zdaleka to nebylo jediné, co minulý rok přinesl. Pořádali jsme třeba 13. ročník skautského plesu, vyrazili na střediskový tábor a podnikli několik výprav. Shrnutí uplynulého roku najdete ve výroční zprávě.

Online Report: Pecka 2016

Tábor Pecka 2016: Cesta kolem světa

Zatímco část střediska se ze svého prázdninového pobytu v Mařenicích v neděli vracela do Vrchlabí, holky z oddílu Poštolek na svůj tábor tentýž den teprve vyrazily. Za svou destinaci si zvolily již osvědčenou Pecku, kde je čeká báječný program připravený Dádou a Hermou, v rámci kterého podniknou Cestu kolem světa.

pondělí 25. července 2016

Dnes po snídani jsme vyrazily na procházku kolem kostela až na náměstí ke kašně a zpět na chatu. Uvařily jsme si oběd a pak nás smetla vlna tsunami a vyplavila u norských hranic. Na koupališti jsme procvičily plavání, abychom mohly vylovit lahev se vzkazem. V naší cestovní kanceláři jsme se všechny představily a řekly pár slov o své zemi. Tak začala naše Cesta kolem světa.

Tábor Pecka 2016

úterý 26. července 2016

Dnes dopoledne jsme si vyráběly cestovní pasy a z Norska jsme docestovaly do Francie, kde jsme postavily naši Eiffelovu věž. Také máme za sebou velké mytí a večerní procházku při západu slunce.

Tábor Pecka 2016 - cesta do Francie

středa 27. července 2016

Tábor Pecka 2016 - cesta do Francie Dnešní dopoledne bylo tvořivé. Barvama ve spreji jsme si vyzdobily nová oddílová trička. To holky moc bavilo a povedly se. Odpoledne jsme zůstaly na chatě kvůli dešti, a tak jsme vycestovaly do Ameriky, kde nás čekala zábavná soutěž v casinu. Po večeři jsme se šly opět projít a sledovaly západ slunce.

čtvrtek 28. července 2016

Po snídani se s čínským cestovním pasem, vyrobeným pomocí čínské polévky, vydaly holky na cestu po hedvábné stezce. Po cestě luštily šifry a spolupracovaly v týmech. Odpoledne jsme si vyrobily náramky z různých materiálů a pak šly rovnou do sprch.

Tábor Pecka 2016 - relax u kostela

pátek 29. července 2016

Vzbudily jsme se do deštivého dne, tak jsme se pustily do plánování výpravy, kterou chceme podniknout nejspíš v říjnu. Holky si vybraly, kam by chtěly jet a sepsaly seznam věcí, co je třeba zařídit, než se na takovou výpravu vydáme. K obědu uválely 90 sladkých jablkových knedlíků a odpoledne vyrazily na hrad Pecka. Večer jsme ukončily naše cestování a oslavily to. Nechyběl samozřejmě ani táborový oheň. :)

Tábor Pecka 2016 - návštěva hradu Pecka

24. - 30. července 2016

Online Report: Tábor Mařenice 2016

Tábor Mařenice 2016: Pán času

Odjezdem z Vrchlabí do Mařenic započal v sobotu první letošní skautský tábor pořádaný naším střediskem. Po vybalení věcí se všichni shromáždili u zahajovacího ohně, který byl především pro nováčky velkým zážitkem. Jelikož dětem nedovolujeme brát si s sebou mobilní telefony, budeme vás stejně jako v předchozích letech informovat o dění na táboře průběžně na našich stránkách. Zatímco program vlčat se letos ponese v duchu Harryho Potera, skauti a skautky budou hrát hru na motivy Pána času.

celý tábor
skauti a skautky - hrají společnou celotáborovou hru Pán času
vlčata - hrají celotáborovou hru Harry Potter

víkend 16. - 17. července 2016

My, skauti z Vrchlabí, jsme se v sobotu 16.7. sešli na Střelnici a odjeli autobusem na tábor do Mařenic na týden.
Niki
První cesta časostrojem byla úspěšná. Egypt byl zachráněn. Košile promočeny a otroci byli osvobozeni.
Viki
Skauti začali svou etapu. Vedoucí tábora Jonáš zapálil oheň. Poté jsme zpívali a seznamovali se s pravidly.
Týna
Podařilo se mi z plechového hrníčku pomocí stožáru na vlajku udělat placku. Asi bych měl vytahovat hrníček z díry na stožár.
Tom
Zachránili jsme egyptské otroky a museli jsme podplatit otrokáře. Cestou jsme přešli řeku Nil ale byla to jen hra.
Chip
Stožár na vlajku postavíte tak, že vykopete díru, zapomenete na dně hrnek, zakopete stožár a dáte kolem něj kameny a hned máte postavený stožár a placatý hrnek jako se stalo na našem skautském táboře v Mařenicích.
Vali
Vlčata druhý den zahájila etapovou hru na téma Harry Potter. Po rozdělení do kolejí si kluci vyrobili vlastní kouzelnické hůlky a naučili se první zaklínadla.
Po deštivém dni se všichni rádi uložili ke spánku.

pondělí 18. července 2016

Dnešní den začala vlčata proplétáním při hře twistr a následovala první hodina bylinkářství.
Skauty dnes navštívil Elvis Presley, se kterým secvičili vystoupení na legendární píseň Jailhouse Rock.

Tábor Mařenice 2016: Jailhouse Rock
Odpoledne vlčata musela díky školnímu trestu projít temným a začarovaným Zapovězeným lesem. I když někdo ztratil cestu, nakonec všichni prošli.
Po Zapovězeném lese následoval rychlý přesun na další hodinu. Tou se ukázala být číselná magie. Zde se vlčáci pokoušeli rozluštit vícero různých zpráv.
Twitter Pročtěte si pondělní táborové tweety skautů.

úterý 19. července 2016

V úterý strávila vlčata dopoledne přípravou ohniště, vytvořením úchytu na kotlík a následném vařením v něm. Kluci si uvařili hustou polévku.
Po umytí několika kotlíků a spousty ešusů následovala etapa - Vrba mlátička. Úkolem bylo vyhnout se molitanovým větvím a dotknout se kmene.
Večer za tmy pak šli zjistit, co zde žije za kouzelné tvory.
Přečtěte si skautské táborové noviny, v nichž jsou články táborníků vydané bez stylistické korektury. #NoGrammarNazi

Tábor Mařenice 2016: noviny

středa 20. července 2016

Ve středu dopoledne celý tábor hrál famfrpál. Nejprve se střetly týmy dětí navzájem. Pak všechny děti (AllStar Team) soupeřily s vedoucími (OldStar Team)

Tábor Mařenice 2016: Famfrpál
Odpoledne jsme se všichni přesunuli k místnímu rybníku na koupání.
Večer měla vlčata hodinu jasnovidectví.
Skauti si zkusili úlohu zuřivého reportéra, a poté se vydali do starověké Mezopotámie, kde pomáhali tvořit Chammurapiho zákoník.
mp3Zuřivý reportér Tom právě stojí u nějakýho rybníku...
mp3Zuřivá reportérka Viki se nachází na famfrpálovém hřišti...
mp3Zuřivá reportérka Niki si zahrála roli odrážeče a bylo to vážně super!
mp3Zuřivý reportér Chip je u chaty Maruška a právě je svědkem turnaje famfrpálu...
mp3Zuřivá reportérka Týna ví, že cílem skautského famfrpálu je mít tři zlatonky.
mp3Zuřivá reportérka Vali je v zapadlé vesnici u České lípy, kde jsou sice nádherné domy, ale za lepší rodinu se tam může považovat každá, která má na dveřích zvonek...

čtvrtek 21. července 2016

Dnes se celý tábor vypravil z chaty pryč, aby táborníci prozkoumali zatím neznámé kraje.
Vlčata se vydala kolem nádrže Naděje na zříceninu hradu Milštejn.
Skauti a skautky se vydali do Cvikova, kde je nabral autobus směr Sloup v Čechách. Zde navštívili lesní divadlo, skalní město a hrad, který byl již 5 minut zavřený (bohužel). Na fotce právě hrají improvizovanou (nikdo neví co má dělat, a tak si dělá, co chce) divadelní hru "Upíři a skauti".

Tábor Mařenice 2016: Improvizovaná divadelní hra
Následovalo vyhledání místa na přespání.
Vlčata večer pak do smečky přijala dva nové členy - Vašíka a Máru.

pátek 22. července 2016

Ráno si vlčata procvičila mozkové závity a představivost při logickém uvažování.
Následně, vzhledem k vedru, stavěla až do oběda hráz v blízkém potoce a prozkoumala jeho okolí.
Odpoledne pak vlčata čekala hodina lektvarů.
Skauti se vrátili z husitského tažení plni zážitků ze spaní pod širákem.
Odpoledne se pak zaměřili na přípravu ke slibovému ohni, který následoval večer. Slib splnili Niki, Viki, Vali a Chip.
Také vlčata se věnovala přípravě na slib a poté proběhl i slib samotný. Slibovali Kája, Dan, Jiřík a Vojta.

sobota 23. července 2016

Skauti dnes zakončili etapovou hru jako Páni času a úspěšně porazili úhlavního nepřítele - Ticho.
Odpoledne vlčata i skauti připravovali oheň a poté hráli společnou táborovou hru, kde zjišťovali informace o významných rodech. Z těchto informací si připravili scénku, kterou později zahrají na závěrečném táborovém ohni.

Královéhradecký kraj Konání skautského tábora v Mařenicích bylo realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje. Za jejich podporu děkujeme nejen jménem skautského střediska Krakonoš, ale také jménem dětí, které se tábora účastnily.

16. - 24. července 2016

Táborový zpravodaj: Pecka 2016

Táborový zpravodaj: Pecka 2016 Poštolky (24. - 30. 7. 2016)
Všechny potřebné informace ohledně tábora světlušek, které vyráží na naši domovskou základnu na Pecce, naleznete v přiloženém zpravodaji. Krom seznamu nezbytného vybavení táborníků dokument obsahuje také formuláře, jejichž předání vedoucím je nezbytné pro přijetí dítěte na tábor.

Táborový zpravodaj: Mařenice 2016

Táborový zpravodaj: Mařenice 2016 Permoník a Koedukovaný oddíl (16. - 24. 7.)
Koedukovaný oddíl skautů a skautek se letos vydává společně s vlčaty z Permoníku do okresu Česká Lípa. Podrobnosti o táboře naleznete ve zpravodaji, a to včetně formulářů, které je třeba vyplnit a spolu s dětmi předat před odjezdem příslušným vedoucím.

Závody vlčat a světlušek

Závody vlčat a světlušek 2016 7. května 2016, Hostinné
Pokud jde o závody, patřil loňský rok skautům a skautkám, ten letošní je tedy, jako každý sudý rok, vyhraněn těm mladším členům Junáka - světluškám a vlčatům. Naše hlídky se z okresního kola sice neprobojovaly do toho krajského, ale všichni dobře víme, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Na průběh mrkněte do galerie.

Svátek Sv. Jiří

Svátek Sv. Jiří 2016 22. dubna 2016, Vrchlabí
Svatý Jiří, jehož sochu můžeme spatřit na Pražském hradě, kde je vyobrazen v tradičním příběhu pojednávajícím o jeho boji s drakem, kterého samozřejmě přemohl, je patronem nejen několika měst, ale také skautů. A proto jsme ho v den, kdy podle pranostiky vylézají hadi a štíři, oslavili slavnostním ohněm.

Wapiti: Velikonoce na Bílém potoce

Velikonoce 2016 28. března 2016, Vrchlabí
Velikonoce, coby významný křesťanský svátek, jsou v Česku spjaty s pletením pomlázek a barvením vajíček. Někteří dávají přednost dodržování tradic, jiní jej slaví po svém, eventuálně vůbec. Hrstka dospělých členů našeho střediska se rozhodla vychutnat si tento volný den na zahrádce hraním deskových her.

Den zamyšlení 2016

Den zamyšlení 2016 19. února 2016, Vrchlabí
Svátek zvaný Thinking Day, který skauti a skautky slaví po celém světě, připadá na 22. února. To je den, kdy se narodil nejen zakladatel skautingu sir Robert Baden-Powel, ale také jeho žena. Pravidelně jej oslavujeme také my na středisku a nevynechali jsme ani letos, jen jsme si jej připomněli o 3 dny dříve. Fotky naleznete v galerii.

Střediskový sněm 2016

Střediskový sněm

Povinností každého skautského střediska je uspořádat jednou za 3 roky sněm. Do kompetence sněmu, jakožto nejvyššího orgánu organizační jednotky (OJ), patří, mimo jiné, volba rady OJ, volba statutárního orgánu OJ a jeho zástupce, volba revizní komise. Statutárním orgánem střediska Krakonoš vrchlabí zůstává i po 13. únoru 2016 Aleš Kalenský - Paleček. Jeho zástupkyní však byla nově zvolena Michaela Sedláčková - Herma. Původní osazenstvo revizní komise pak bylo doplněno o nového člena Jakuba Maška - Jonáše. Gratulujeme! :)


Pour féliciter 2016


2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Logo Krakonoš Nacházíte se na oficiálních internetových stránkach skautského střediska Krakonoš Vrchlabí.
All Original Content is copyright