Aktualizace:
10. února 2018
Nowinky

Chicagská mafie ve Vrchlabí

Milí mafiání, mafiánky a mafiánčata, dovolte nám poděkovat za účast na již patnáctém ročníku skautsého plesu ve Vrchlabí. Nad tématem probíhá vždy dlouhá diskuze a ne jinak tomu bylo i tentokrát. Po Titanicu, Krkonošské pohádce, Made in China, Šakalích létech nebo Addamsově rodině jsme Vám tentokrát připravili večer v mafiánském stylu. Konkrétně jsme si zvolili chicágské podsvětí na počátku 20. století, které bylo ve znamení prohibice.

Mafiánská rodina na skautském Plese

Ačkoliv žádný dress code pro hosty nestanovujeme, velmi nás těší, že každým rokem přibývá těch, kteří se tematicky stylizují. I za to bychom vám rádi poděkovali. Naše poděkování patří také sponzorům, díky nimž se nám v tombole sešlo téměř 700 cen a kapele Perfect Confusion Band, která se poskládala ze studentů a absolventů konzervatoře speciálně pro tuto příležitost. Samotnou atmosféru sobotní noci pod taktovkou Al(eše) Caponeho a jeho kumpánů vám nastíní fotky v galerii. Na viděnou u dalšího ročníku! ;-)
10. února 2018


Skautský ples 2018

Betlémské světlo prosvítí i Vrchlabí

Betlémské světlo 2017 Betlémské světlo skauti do Česka poprvé přivezli roku 1989 a od té doby je již nedílnou součástí Vánoc mnoha českých domácností. Brněnští skauti přivezli plamínek z rodiště Ježíše Krista i letos, a my jej Vrchlabákům budeme rozdávat v sobotu 23. prosince od 18 do 20 hodin na našich skautských klubovnách. Krom plamínku, jehož letošním motem je "Dívejme se srdcem", na Vás bude čekat drobné občerstvení, čaj nebo svařák. Přijďte k nám (viz mapka) tedy pobejt v předvečer Štědrého dne a vyzvedněte si trochu té pravé sváteční atmosféry. ;-)
21. prosince 2017


Skautský ples 2018

Vánoční besídka v Zámečku

Pro období adventu je typická vůně cukroví, vánoční výzdoba, koledy a dobré jídlo. Nic z toho nechybělo ani na vánoční besídce určená zejména mladším členům našeho střediska, která se konala v Zámečku. Vánoční besídky si dříve oddíly pořádaly samostatně, protože kapacity našich kluboven neumožňují pohodlnou organizaci podobných akcí pro všechny členy najednou. Loňský model společné besídky v pronajatých prostorách Zámečku se však osvědčil natolik, že jsme k němu přistoupili i tentokrát. Velké prostory sálu dovolily nejen společnou večeři s nenahraditelným bramborovým salátem a lahodnou vinnou klobásou, ale také umožnily věnovat se rukodělným pracem a přilehlá travnatá plocha zase herní aktivitu na protažení a pobavení. Pro děti je navíc nové prostředí příjemným zpestřením a pro navození slavnostní atmosféry se skvěle hodí. Ostatně mrkněte se sami do galerie.

Vánoční besídka na zámečku
15. prosince 2017

Výroční zpráva za uplynulý rok

Výroční zpráva 2016 Na sklonku roku 2017 si vám dovolujeme nabídnout rekapitulaci roku již uplynulého, a sice toho, který nese číslovku dva tisíce šestnáct. Tu najdete ve výroční zprávě, která vám nejen připomene akce, jež se ve zmiňovaném roce odehrály, ale také vám dá nahlédnout do hospodářských výkazů střediska. Dozvíte se z ní, který z oddílů se dočkal nového označení, kolik členů naše středisko sdružuje a jaký meziroční přírůstek členské základny jsme zaregistrovali. Za zmínku stojí také seznam osob a institucí, které nás podporují, a kterým bychom touto cestou rádi poděkovali za jejich pomoc. Přejeme tedy příjemné čtení. :)
22. listopadu 2017

Podzimní výpravy Skorců

Tématicky laděné podzimní výpravy podnikl koedukovaný oddíl skautů a skautek. Cílem té první se stala Mladá Boleslav a odehrála se ku příležitosti Dni české státnosti – na den Sv. Václava. V sobotu se konal celodenní výlet, kde vrcholem byla velká hra, kdy skauti těžili stříbro a jiné kovy. K nim ještě dokoupili voly, aby mohl Václav odvést daň míru. Hlavy složili v klubovně skautů z Mladé Boleslavi a výpravu podnikli společně s pražským oddílem Scarabeus z největšího střediska v Čechách – Blaník. O dva týdny později, tedy 14. října 2017 se pak uskutečnila tzv. skautská sobota s KRNAPem spočívající v čištění Krkonoš.

Výprava Skorců do Mladé Boleslavi
18. října 2017

Skautský rok 2017/2018

První skautské schůzky se budou konat v čase, na který jsou členové zvyklí již z období před prázdninami, jejich případný přesun na jiný den či čas pak záleží na dohodě dětí s příslušným vedoucím. Ti se na všechny již moc těší a mají připravený bohatý program. Skauti a skautky začínají již tento pátek od 17 hodin, vlčata a světlušky pak 15. září, tedy o týden později. Tak doražte a klidně s sebou vezměte i své kamarády. Začátek skautského roku je ideální čas, kdy začít se skautováním. ;-)

Schůzky skautů a skautek (pátek 17:00-19:00) Schůzky vlčat a světlušek (pátek 17:00-18:30)
6. září 2017

Online Report: Tábor Nemojov 2017

Informace pro rodiče: Vaše děti určitě potěší, když jim pošlete dopis. Na poště o nás vědí a pro dopisy se snažíme chodit každý den. Zasílat je můžete na adresu:
Skautský tábor, jméno táborníka, Nemojov 544 61


celý tábor
skauti a skautky – hrají společnou celotáborovou hru Akta X
vlčata – hrají celotáborovou Po stopách Robinsona
světlušky – hrají celotáborovou Po stopách Robinsona

neděle 23. července 2017

Dnešek je první den tábora. Poté, co jsme se všichni ubytovali, prohlédli jsme si tábořiště, pročetli táboprový řád a skauti vykopali odpadovku.
Večer byl zahajovací oheň, kde jsme se všichni přivítali v krojích, zahráli si hru, při které jsme hádali přísloví podle malování, zpívali apod.

pondělí 24. července 2017

Skauti zahájili agentský výcvik, rozdělili se do týmů dle národnosti, vymysleli si název a vyrobili a přišili nášivku.
Vlčata ráno zahájila etapovou hru u přehrady – ztroskotali a dostali se na ostrov.
Součástí každého táborového dne je i siesta...

Tábor Nemojov 2017: kytarová siesta
Řada přišla také na sázení řeřichy, o kterou se budou celý tábor starat.
Odpoledne stavěla vlčata bunkr a kreslili mapu tábořiště
U skautů následoval kurz střelby ze vzduchovky, praku, luku a poté topografický výcvik (značení na mapě).
Den jsme zakončili večerním ohněm v tee-pee se stezkami a povídáním.

úterý 25. července 2017

Co by to bylo za tábor bez výroby táborových triček – batikování nechybělo ani letos.

Tábor Nemojov 2017: batikování
Vlčata dopoledne dále šila pytlíčky.
Skauti s Dádou absolvovali zdravovědu.
Odpoledne čekala vlčata etapa chyť a upeč – rozdělávání ohně, přepalování provázku a pečení hadu z těsta.
Skauti pokračovali ve svém agentském výcviku – zkouškou smyslů a orientací s buzolou.
Večer se uskutečnilo zamyšlení ke skautským ideálům.

středa 26. července 2017

Vlčata absolvovala celodenní výlet k přehradě a do ekologického parku v Hájemství.
Skauti se dopoledne v rámci přípravy na výpravu učili tábornické dovednosti.
Odpoledne sbírali kytky do herbáře a poté následoval agentský výcvik fyzických dovedností.
V pozdním odpoledni přišlo na řadu velké mytí – skautů i vlčat.

čtvrtek 27. července 2017

Vlčata dnes došívala pytlíky a poté stavěla robinsonské vory.
Skauti měli dopoledne závěrečné agentské zkoušky a stali se speciálními agennty Odd. Akx X...
Odpoledne kousek od tábora spadlo letadlo a agenti Akt X se dostali do vyšetřování případu. Na místo se vydali v protitoxických oblecích a jejich úkolem bylo nejprve zachránit a ošetřit raněné, poté ohledat místo činu, shromáždit důkazy a zjistit, co se stalo.

Tábor Nemojov 2017: Agenti FBI
Večer hráli všichni společně Stalingrad. Dnes na chvilku bylo dokonce teplo. :)

pátek 28. července 2017

Skauti vyrazili na puťák a také oni zavítali do Hájemství. Konečně jsme se dočkali sluníčka... :)

Tábor Nemojov 2017: vyrážíme na puťák
Tábor Nemojov 2017: ekologický park Hájemství
Vlčata pouštěla na přehradě vory, které včera postavila. Odpoledne kluci šili oblečení na Robinsonova kamaráda Pátka.
Večer přišla řada na skládání vlčáckého slibu u slibového ohně.

sobota 29. července 2017

Pohled na stanové městečko – večer jsme poprosili rybáře v Kocléřově a ti nás nechali přespat u rybníka... :)

Tábor Nemojov 2017: stanové městečko
Dnes mají vlčata závěrečnou etapu, kdy se všichni zachrání z ostrova.
Vlčata si dnes dodělávají batikovaná táborová trika.

Tábor Nemojov 2017: dodělávání táborových triček
10:23 – Právě vyrážíme do Záboří a po obědě – mexickém guláši si skauti budou vypalovat lžíce.
15:22 – Puťák pokračuje podle plánu – vaříme a vypalujeme lžíce.

Tábor Nemojov 2017: vypalujeme lžíce


neděle 30. července 2017

Dnešní dopoledne jsme strávili ve Dvoře Králové. Zde jsme si dali polévku a navštívili muzeum – prohlídku historie města, textilní výroby a vánočních ozdob.
Poté jsme se vydali na poslední cestu vedoucí zpět do Nemojova. Výprava se podařila, všichni jsme byli spokojení a příjemně unavení. V táboře už na nás čekala sprcha a večeře.
Kuchařský tým ve složení Tarzan a Marťa byl vystřídán duem Šárka a Štěpánka. Konečně je taky teplo, možná až moc. :-D
Zároveň šlo o poslední den táboření vlčat, která dnes odjela.
Dnes přijely do tábora světlušky, které se postupně během dne seznamovaly s chodem tábora.
Večer měl pak celý tábor slavnostní oheň, který uvítal nově příchozí světlušky. Kvůli dešti jsme druhou polovinu přesunuli do jídelny, kde společně skauti i světlušky hráli pantomimu a zpívali.

pondělí 31. července 2017

Skauti měli dnes slepý den – jelikož je nakazila jakási zelená hmota. Za pomoci svých vidících kamarádů se museli najíst, umýt nádobí a poté se vydat pro lék.
Odpoledne si dodělávali potisk na trička a večer měli zamyšlení ke skautskému slibu.
Světlušky zahájily etapu a stavěly sluneční hodiny. Odpoledne se vydaly k přehradě.

Tábor Nemojov 2017: Světlušky Robinsonky

úterý 1. srpna 2017

Celý tábor se vydal na celodenní výlet do Dvora Králové na koupaliště (na obrázku světlušky).

Tábor Nemojov 2017: světlušky na koupališti
Skauti si vyráběli mimozemšťánky.

Tábor Nemojov 2017: mimozemšťánci
Světlušky po návratu kreslily plánek tábořiště.

středa 2. srpna 2017

Dnes dopoledne si skauti vařili svůj oběd podle států, za které soutěží.
Světlušky šily látkové vaky.
Odpoledne se uskutečnil společný orientační běh. Nikdo se neztratil a skauti učili světlušky práci s mapou.

čtvrtek 3. srpna 2017

Dnes dopoledne měli skauti tvořivý den – dodělávali si lžíce ze dřeva a pletli z bavlnky. Poté přišla řada na zamyšlení ke slibu.
Odpoledne proběhly agentské hry – závod po stanovištích a fáborkách s jedním tajným členem, který kazí týmu výkon a hraje s protihráci. Odhalí agenti špeha?
Večer skauty čeká slibový oheň.
Světlušky se dnes učí připravit slibový oheň. Odpoledne na něm i ony budou opékat hady z těsta.

Tábor Nemojov 2017: Světlušky pečou hady

pátek 4. srpna 2017

Hned po budíčku a rozcvičce bývá na programu ranní hygiena...

Tábor Nemojov 2017: ranní hygiena

sobota 5. srpna 2017

Světlušky i skauty dnes čekají závěrečné etapy jejich táborových her.
Světlušky, které zakončily poslední etapu rychleji, oodpoledne čekala ještě balónková bitva.

Tábor Nemojov 2017: Balónková bitva světlušek
Odpoledne probíhá příprava slavnostního zakončovacího ohně.
Tom na táboře vydržel 24 hodin mlčet, 24 hodin nejíst a 24 hodin se skrývat mimo tábor tak, aby ho nikdo nezahlédl, ale zároveň aby byl schopen pozorovat tábořiště. Splnil tak odborku Tří orlích per, která mu byla po ceremoniálu švihnutí třemi pruty předána na zakončovacím ohni. Gratulujeme! ;-)

neděle 6. srpna 2017

Nedělí tábor začal a nedělí tábor končí. Skauti a skautky na něm strávili dva týdny, světlušky a vlčata po jednom týdnu.

Tábor Nemojov 2017: Skupinové foto
Ráno hned po snídani proběhlo balení, úklid tábořiště a přilehlého okolí. V poledne pro náš následoval již jen odjezd domů. Pro tábořiště léto však ještě nekončí, neboť ho čeká další turnus, tentokráv však s jiným osazenstvem. Proběhlých 14 dnů dokreslují fotografie v naší galerii na rajčeti.
23. července – 6. srpna 2017


Pozdrav z tábora 2017


Červnové schůzky 2017

Závěr školního roku je za dveřmi a spolu s ním také závěr toho skautského. Ten vyvrcholí na letním táboře, který se letos uskuteční v Nemojově. Podrobnosti o něm v táborovém zpravodaji. Ještě před začátkem letních prázdnin se uskutečnily poslední oddílové schůzky. Na té z 2. června Skorci stavěli papírové draky, o dva týdny později se pak uskutečnila schůzka, na které na skauty a skautky čekala závěrečná etapa celoroční hry Dva roky prázdnin. A došlo také na vaření. Více již v naší galerii na rajčeti.

červnové oddílové schůzky červnové oddílové schůzky červnové oddílové schůzky
30. června 2017

Vrchlabí v pohybu

Vrchlabí v pohybu 20. května 2017 od 8:00
Také letos se naše středisko zapojí do projektu Vrchlabí v pohybu, které se uskuteční třetí květnovou sobotu. Centrem dění se opět stane Náměstí TGM a přilehlý park. Již od rána na vás čeká bleší trh, stromolezení, jízda na dvoukole, maxibublifuk, deskové hry a mnohé další. Vrcholem letošního ročníku bude promítání dokumentárního filmu Skauti bez lilie. Ten pojednává o osudech skautů za éry nacismu a komunismu, kdy jejich působení bylo nežádoucí pro tehdejší režim, a tak se příznivci tohoto hnutí scházeli v utajení. Zahájení projekce bude v 18 hodin v Krtku. Těšíme se na Vás a pro bližší informace sledujte facebookovou stránku akce.
12. května 2017

Svojsíkův závod 2017

Základní kolo Svojsíkáče se letos konalo v Trutnově a naše středisko na něj vyslalo dvě družiny – jednu klučičí a jednu holčičí. První místo, tak jako z minulého ročníku, kdy jsme sestavili koedukovanou hlídku, z toho sice nebylo, přesto však oběma hlídkám patří gratulace za důstojnou reprezentaci. Postupujícím hlídkám pak přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Svojsíkův závod 2017 Svojsíkův závod 2017 Svojsíkův závod 2017
22. dubna 2017

Jarní brigády na chatě a klubovně

Jarní brigáda na chatě Většina domácností má jaro spojeno také s velkým jarním úklidem. Nejinak tomu bývá na skautském středisku Krakonoš. Pravidelně v tomto období pořádáme brigády jak na naší klubovně ve Vrchlabí, tak na chatě na Pecce. Obě naše základny je třeba dát do pořádku po uplynulé zimě a připravit je na nadcházející sezónu. Úklid se samozřejmě týká to nejen interiéru, ale také přilehlého okolí. Zatímco brigádě na klubovně se věnoval především oddíl Skorců, údržbu chaty vzali za své činovnící střediska. Tentokrát jsme toho stihli opravdu hodně, a proto tímto všem, kteří přiložili ruku k dílu, děkujeme. Do příště nám zbyla zejména plánovaná rekonstrukce chaty, která by měla zahrnovat opětovné zprovoznění ponorky, tedy sklepních místností, pro ubytovací účely.
14. dubna 2017

Skautský tábor Nemojov 2017

Táborový dopis pro rodiče Toto léto vyrazí děti z našeho střediska jinam, než na naše tradiční tábořiště na Pecce, a sice do Nemojova. Tábor se tam uskuteční v termínu 23. 7. – 6. 8. 2017, přičemž tento termín platí pro věkovou kategorii skauti a skautky. Vlčata tam s nima budou tábořit první týden (23.-30.7.) a druhý týden (30.7. – 6.8.) je prostřídají světlušky. Další informace s kontaktem na vedoucího tábora naleznete v dopise pro rodiče, a podrobnosti pak v táborovém zpravodaji, který bude k dispozici na začátku června. V červnu se uskuteční také předtáborová schůzka s rodiči, která je vhodná především pro ty, jejichž dítě se chystá na svůj tábor poprvé. O přesném termínu budete zavčasu informováni.
2. dubna 2017

Skorci: Putování po ostrově

Koedukovaný oddíl skautů a skautek letos vyrazil o víkendu 17.–19. března 2017 na Pecku, kde na ně čekalo putování po ostrově a sbližování s tamním kmenem. Od toho se naučili spoustu praktických dovedností, zdravovědou počínaje a uzlováním konče. Nabyté zkušenosti se jim budou hodit nejen během letošního svojsíkáče. Fotografie z výpravy na vás čekají v galerii.

Výprava Skorců na Pecku Výprava Skorců na Pecku Výprava Skorců na Pecku
21. března 2017

Skautský ples 2017

Čtrnáctý ročník skautského plesu jsme pojali ve stylu Šakalích let. Z KD Střelnice jsme pro jeden večer udělali Hotel International a lidem opět nabídli zábavu, na kterou jsou za ty roky již zvyklí. O tu se kromě nás postaral také vrchlabský Big Band a po něm liberecká skupina Krakatit. Nechyběla samozřejmě ani půlnoční soutěž, tombola plná zajímavých cen a také předtančení členů našeho střediska.

foto z plesu (autor: JakubKralicek.com)

Všem zúčastněným děkujeme za to, že si večer spolu s námi užili a dali nám přednost před konkurenčními akcemi, kterých bylo letos ve stejném termínu opravdu hodně. Atmosféru plesu zachytil svým fotoaparátem Jakub Králíček, kterému tímto velmi děkujeme! Na fotografie samotné se můžete mrknout do příslušného alba.

Plakát – 14. skautský ples


Pour féliciter 2017


2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Logo Krakonoš Nacházíte se na oficiálních internetových stránkach skautského střediska Krakonoš Vrchlabí.
All Original Content is copyright