Aktualizace:
1. října 2018
Rádcák - Zlatá stopa

Rádcovský kurz Zlatá stopa má na vrchlabském skautském středisku již dvanáctiletou tradici. Jde o všeobecně zaměřený kurz, který se snaží mladé lidi všestranně připravovat na vedení družin a spolupůsobení v oddílových radách oddílů všech věkových kategorií. Kurz má programy praktické i teoretické, zážitkové i inspirační.

Kurz je otevřen všem mladým lidem (dívkám i chlapcům, „suchozemcům“ i „vodákům“) ve věku 13-14 let, kteří mají skutečný zájem o skauting, mají složený skautský slib a chtějí samostatně vést družinu anebo jen svým vůdcům pomáhat s vedením oddílu. Na kurzu poznají mnoho nových lidí a načerpají inspiraci a motivaci pro další činnost v oddílech.

Kurz probíhá během tří podzimních víkendů (říjen – prosinec 2008) s tím, že na třetím, závěrečném víkendu se celý kurz shrne prostřednictvím jednoduché zkoušky. Účastníci obdrží absolventský list.

Jak se přihlásit

Jednoduše si stáhněte a vytiskněte (stačí černobíle) přihlášku ve formátu *.pdf - v případě zájmu lze přihlášku obratem zaslat i poštou. Vyplněnou přihlášku pošlete na adresu Ondřej Bartoš, Škroupova 715, 543 01 Vrchlabí. Přihlášky posílejte spolu s dotazníkem co nejrychleji, nejpozději však do 31. 8. 2008. Kapacita kurzu je 25 účastníků.

Ke stažení


Pro účastníky

Propozice - 1. víkend: zs2008_propozice-vikend1.pdf
Propozice - 2. víkend: zs2008_propozice-vikend2.pdf
Propozice - 3. víkend: zs2008_propozice-vikend3.pdf

Vedoucí kurzu

adresa: Ondřej Bartoš, Škroupova 715, 543 01 Vrchlabí
mobil: 602 306 344
e-mail: ondrej_bartos@seznam.cz
icq: 366 979 508


V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vedoucího kurzu, Onřeje Bartoše, na jednom z výše uvedených kontaktů. S blížícím se začátkem kurzu (podzim 2008) zde naleznete bližší informace, další budou přibývat v samotném průběhu Zlaté stopy 2008. Důležité informace budou navíc přihlášeným účastníkům včas zaslány poštou nebo e-mailem.

Logo Krakonoš Nacházíte se na oficiálních internetových stránkach skautského střediska Krakonoš Vrchlabí.
All Original Content is copyright