Aktualizace:
25. června 2018
oSsika - 347. kmen oldskautů

oSsika - Flórbalový turnaj 2005 Scházejí se nepravidelně ve své útulné klubovně, kterou si překrásně sami vyzdobili. První, co člověka uhodí do očí je nádherný lustr z kořenů, který visí ze stropu uprostřed klubovny, o kterou již několik let usilovně pečují. Součástí kmene jsou nejmladší činovníci střediska, kteří vyráží společně na různé akce a expedice. Tvoří také jakýsi servisní tým střediska a zajišťují mnoho potřebných věcí pro středisko, řezáním dřeva počínaje a přípravou programu na slavonostní táborák konče. Jsou zkrátka k ruce, když je potřeba.
Sami pak pořádají výlety po České republice, účastní se sportovních utkání a dbají o údržbu kluboven a chaty.

Organizace oddílu

Kmen našich oldskautů je poněkud ojedinělý tím, že je relativně mladý oproti jiným kmenům. Jde spíše o Klub přátel Junáka. Olsdkauti se nijak pravidelně nescházejí, neboť pracují nebo mají mnoho jiných aktivit mimo Junáka. Pomáhají středisku spíše v oblasti jeho propagace a shánění finančních prostředků. V čele kmene stojí br. Tomáš Hawel - Tom, který spíše než direktivně vede koordinuje činnost celého kmene. Na schůzkách debatují o aktuálních tématech na středisku, ve hnutí celém nebo prostě jen tak o životě. Často také přiloží ruku k dílu a pomohou s nějakou tou prací, která je potřeba pro celé středisko udělat. a to každý druhý pátek.

Jak se připojit?

Máte-li také chuť nějak pomoci našemu vrchlabskému skautskému středisku a nechcete se přitom nějak výrazně vázat, kvůli vaší velké časové vytíženosti, staňte se i Vy členy našich oldskautů. Rádi Vás uvítáme mezi sebou a sami si pak vyberete, jakou formou by jste středisko podporovali. Neváhejte a e-mailujte a telefonujte vedení kmene i střediska. Neváhej a spoj se s někým z vedení. Rádi ti poskytneme bližší informace o kmeni samotném, středisku i skautingu jako takovém a rádi ti také zodpovíme tvé případné dotazy. Odkaz na stránku, kde naleznete kontakt na vedení kmene je v levém dolním rohu.


Fotogalerie


oSsika - 347. kmen dospělých oSsika - 347. kmen dospělých oSsika - 347. kmen dospělých oSsika - 347. kmen dospělých oSsika - 347. kmen dospělých oSsika - 347. kmen dospělých oSsika - 347. kmen dospělých oSsika - 347. kmen dospělých oSsika - 347. kmen dospělých oSsika - 347. kmen dospělých oSsika - 347. kmen dospělých oSsika - 347. kmen dospělých oSsika - 347. kmen dospělých oSsika - 347. kmen dospělých oSsika - 347. kmen dospělých


Kontakt na vedení

Vůdce 347. kmene oldskautů
Pavel Zahradník - Rejč
e-mail: bigrejc@seznam.cz
mobil: 723 737 517

Zástupce vůdce 347. kmene oldskautů
Jiří Mašek - Tarzan
e-mail: masek-jiri@post.cz
mobil: 737 429 916
Logo Krakonoš Nacházíte se na oficiálních internetových stránkach skautského střediska Krakonoš Vrchlabí.
All Original Content is copyright